Våre tenester

VISUELL IDENTITET

Ynskjer du ein sterk identitet? Den visuell identitet formidlar kven bedrifta di er og kva den står for, og styrer folk si oppfatning av den. Vi hjelper deg med å forme identiteten din med bakgrunn i di bedrift.

TRYKKSAKER

Treng du noko produsert og trykk? Vi har lang erfaring med produksjon av trykt materiell, samt grafisk og redaksjonell produksjon av ulike avisprodukt.

WEBDESIGN

Vil du være synleg på nett med eiga nettside? Vi designar og leverer komplett webdesign, med dei løysingane som passar best for deg og di bedrift.

REKLAMEKAMPANJAR

Treng du hjelp til reklamekampanjer? Ein god kampanje krev ein god idé og solid gjennomføring. Vi hjelper deg å finne den gode idéen, forme kampanjen, og velge dei rette kanalane.

TEKST OG INNHALD

Blir ord vanskeleg å få ned på papir? Vi produserer og leverer tekstar til det du måtte trenge. Kom til oss med eigne idéar eller la oss utvikle ferdige tekstar for deg.

ARRANGEMENT

Har du eit arrangement du drøymer om å gjere verkeleg?
Vi har lang erfaring med rådgivning, organisering og gjennomføring av arrangement frå start til slutt.

IDÉVERKSTAD

Står du fast, utan mål og meining? Med ein idéverkstad kan vi skape ein felles verdi og retning for di bedrift, som kan bidra til å styrke bedrifta både internt og utad.

SOSIALE MEDIER

Ynskjer du og være synleg der folk er? – Vi hjelper deg med digital marknadsføring på sosiale medier. Planlegging og produksjon av innhald, eller drifting av kontoen din.