VISUELL IDENTITET

Ullsentralen

Ullsentralen er eit unikt bustadprosjekt i Førde teikna av Xform.
Vi jobba fram logo, marknadsstrategi og marknadsmateriell i forkant av lanseringa av bygget, som blei ein salssuksess.

Salsprospekt, mappe og flyer.