EVENT

Trøkk n’ Truck

Rein Design er med-arrangør av festivalen Trøkk n’Truck, ein festival som samlar folk til bilutstilling,
konsertar og aktivitetar på det gamle verftsområdet i Førde.

FOTO: Rakkar AS

På Trøkk n’ Truck er det aktivitetar for både vaksne og born.