VISUELL IDENTITET OG WEBDESIGN

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet trengte å redesigne sin nettstad lottstift.no.
Samtidig ønskte dei óg å justere/modernisere den visuelle profilen deira frå 2011. Målet med redesignet var å sikre eit oppdatert og rett visuelt utrykk. Dei ønska å framstå meir samla som ein organisasjon enn tidlegare, ikkje som to separate tilsyn. Samtidig var det viktig å vere gjenkjennelige og dei ønska ikkje å endre logoen.

Eksempel på bruk av den nye profilen: dokumentframsider og bagasjetag.