VISUELL IDENTITET OG WEBDESIGN

CrediCare

Rein Design fekk oppdraget med å modernisere logo og den visuell identiteten til CrediCare, samt levere komplett skreddarsydd design til ny nettside.
I prosessen vart alt av salsmateriellet oppdatert og kledd i ny drakt.

CrediCare si brosjyre til bruk i helsebransjen.

Messevegg

Webdesign designa av Rein Design og implementert av Mediebruket.