VISUELL IDENTITET

Bratt Moro

Bratt Moro og Sogndal har jobba for å få den posisjonen den har i dag innan friluftsliv.
Rein Design har utvikla visuell identitet til Bratt Moro, samt vidareutvikla profilen til Fjellsportfestivalen og Fjell- og Fjordmoro.
Vi har i tillegg levert skreddarsydd design til nettstaden til Bratt Moro.