WEBDESIGN

Bergen Teknologioverføring

Vi har laga webdesignet til Bergen Teknologioverføring sine nettsider, i samarbeid med Mediebruket som har implementert designet.

 Design til index og fem undersider.