LOGO, PROSPEKT OG WEB

Atriumhagen

Atriumhagen er eit nytt byggeprosjekt midt i Førde sentrum, med 12 planlagte einebustader. Xform skal teikne husværa, medan Drage AS er utbyggjar.
Rein Design har utforma logo og profil til prosjektet, prospekt, utvikla nettside og styrt markedsføring på Facebook.

Logoelementet viser til atriumet som er unikt for kvar av leilegheitene.  

Oppsett av malbasert nettside.