VI ER REIN DESIGN

– eit design- og marknadsføringsbyrå i Førde

Trude Tenold

AD / SENIOR DESIGNER

95 93 99 94
trude@reindesign.no

Trude har Bachelor i Visuell kommunikasjon frå Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Ho har óg studert Kunsthistorie og Medievitskap ved NTNU i Trondheim, Web-design og Mac-design ved Merkantilt Institutt i Bergen og gått to år på Kunstskolen i Bergen etter vidaregåande.

Trude har over 17 års erfaring frå byrå i Trondheim, Bergen og Førde, og jobbar med alt frå idéarbeid, identitetsutvikling, grafisk design og -produksjon til  webdesign og kundeopplæring.

Ole Jonny Klopstad

SALGSLEIAR

95 93 99 99
ole@reindesign.no

Ole Jonny er ein av grunnleggarane av Rein Design, som vart starta i 2001. Før dette hadde Ole Jonny ulike leiarstillingar i næringslivet, fram til han satsa som gründer med selskapet Rein Design. Der jobba han som dagleg leiar i selskapet frå 2001, til han trakk seg ut av selskapet i 2015. No er han tilbake som eigar av selskapet. Ole Jonny elskar å bidra med større kreative kampanjar, idéutvikling og med kombinasjonen event og tradisjonell marknadsføring.
Ole Jonny likar best å jobbe med gode idear som skaper sal og resultat for kunden.

Henriette Berntsen

GRAFISK DESIGNER

Henriette er utdanna innan Multimediedesign ved Noroff Instituttet i Bergen. Ho har óg tatt kunstfag ved Strykejernet Kunstskole i Oslo og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.
Før ho kom til oss, jobba ho som frilans grafisk designar i Oslo. Ho har erfaring frå designbyrået Deformat og som PR-ansvarleg hos GalleriNeuf i Oslo.

Hennar arbeidsområde blir grafisk produksjon, idéarbeid, webdesign, illustrasjon og identitetsutvikling.

Roy Sunde

TEKSTFORFATTAR

95 93 99 98
roy@reindesign.no

Roy er utdanna journalist frå Høgskulen i Volda og var tidligare redaktør for Fylkesmagasinet, der han handterte FM sin redaksjonelle profil i 13 år. No leverer han tekstar og innhald til både web, sosiale medium og print.

Roy er kunnskapsrik og levande engasjert i Sogn og Fjordane og utviklinga av fylket.

Heidi Gloppen

SENIOR DESIGNER
i permisjon

95 93 99 95
heidi@reindesign.no

Heidi har utdanning på bachelornivå i Graphic Arts og masternivå i Future Design frå Teesside University i Middlesbrough i England. Heidi har vore ein del av Rein Design sidan 2012.

Arbeidsområda til Heidi er alt innan grafisk produksjon, idéarbeid, identitetsutvikling, utforming av reklamekampanjar og webdesign.