VI ER REIN DESIGN

Ole Jonny Klopstad

DAGLEG LEIAR

95 93 99 99
ole@reindesign.no

Ole Jonny er ein av grunnleggarane av Rein Design, som vart starta i 2001. Før dette hadde Ole Jonny ulike leiarstillingar i næringslivet, fram til han satsa som gründer med selskapet Rein Design. Der jobba han som dagleg leiar i selskapet frå 2001, til han trakk seg ut av selskapet i 2015. No er han tilbake som eigar av selskapet. Ole Jonny elskar å bidra med større kreative kampanjar, idéutvikling og med kombinasjonen event og tradisjonell marknadsføring.
Ole Jonny likar best å jobbe med gode idear som skaper sal og resultat for kunden.

Wenche Takle

SENIOR DESIGNER

Wenche har studert Reklame og Grafisk design ved Merkantilt Institutt i Bergen og har fagbrev som mediegrafikar. Ho har til saman nesten 18 års erfaring som grafisk designar frå Eko trykk, Firda, Firda Trykk og dei siste seks åra i Findriv, der ho var med frå starten.
Wenche sine arbeidsområde er grafisk produksjon, idéarbeid og identitetsutvikling.

Tom Farsund

ARRANGEMENTSANSVARLEG

90 11 82 54
tom@reindesign.no

Tom er arrangementsansvarleg i Rein Design og driv også med prosjektleiing på små og store prosjekt, men var frå 2012 til 2018 dagleg leiar i Findriv AS, som no er fusjonert med oss. Frå 1996 til 2011 var Tom dagleg leiar i Reisemål Sunnfjord. Både der og seinare i Findriv har mykje av hans engasjement vore i store og små arrangement. Frå Stian Grimseth cup på slutten av nittitalet til EM i vektløfting i 2016 går det ein raud tråd, men også Sommarfest i Sunnfjord, Jølster Aurefest, Bystien Førde Opp og Næringsdagane er nokre av dei arrangementa der Tom har vore med og trekt i trådane.

Henriette Berntsen

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVAR – DIGITALE FLATER

Henriette er utdanna innan Multimediedesign ved Noroff Instituttet i Bergen. Ho har óg tatt kunstfag ved Strykejernet Kunstskole i Oslo og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.
Før ho kom til oss, jobba ho som frilans grafisk designar i Oslo. Ho har erfaring frå designbyrået Deformat og som PR-ansvarleg hos GalleriNeuf i Oslo.

Hennar arbeidsområde blir grafisk produksjon, idéarbeid, webdesign, illustrasjon og identitetsutvikling.

Roy Sunde

TEKSTFORFATTAR

95 93 99 98
roy@reindesign.no

Roy er utdanna journalist frå Høgskulen i Volda og var tidligare redaktør for Fylkesmagasinet, der han handterte FM sin redaksjonelle profil i 13 år. No leverer han tekstar og innhald til både web, sosiale medium og print.

Roy er kunnskapsrik og levande engasjert i Sogn og Fjordane og utviklinga av fylket.

Kristin Gjelsvik

SENIOR DESIGNER

I permisjon

Elin Sørbø

GRAFISK DESIGNER

Elin tok utdanning innan grafisk design og digitale media ved Høgskulen Kristiania, og fullførte bacheloren sin ved Griffith University Gold Coast i Australia.

Elin er ein drømmar med hjarte for design. Ho er målretta, engasjert og siktar høgt. I 2017 fekk ho «Årets Gullspire» ved Høgskulen Kristiania, avdeling Bergen. Ein pris som blir tildelt ein avgangselev som har utmerka seg innan sitt fagfelt. Elin er svært opptatt av å utvikle god design, både for print og ikkje minst digitalt, noko som blir meir og meir viktig i framtida.