Vil du leige/leike med oss?

Rein Design er eit kommunikasjon – og designbyrå lokalisert på Øyrane 3A i Førde. Vår gode samarbeidspartner Mediebruket skal fysisk flytte inn i Peak Sunnfjord. Det gode samarbeidet består, men det betyr at vi no disponerer deira gamle kontorareal frå 1.mars. Det arealet har vi lyst å fylle med nytt liv og folk vi kan leike godt saman med.

Stilling ledig – er du den råaste digitalmarknadsføraren i Vestland fylke?

Rein Design er på jakt etter deg som blir yr av Google Analytics og mo i knea av Google Adwords. Du som har lyst skape og styre marknadsføring til spennande bedrifter!

Møt Elin – vår nye designar og innhaldsprodusent

Vi går inn i desember og førjulstid med ei gåve til oss i Rein Design og ikkje minst våre kundar: Vi har gleda av å ønske Elin Margrethe Sørbø velkommen til oss.

Rein Design har kjøpt opp Findriv

Selskapa Rein Design og Findriv har i mange år vore konkurrentar. No går dei saman i eit selskap.

Rein Design laga logoen til Larris Scene

Då Scandic Sunnfjord Hotel & Spa skulle lansere sitt nye utelivskonsept Larris Scene, Larris Bar og Bartine Bar trengte dei ein visuell profil som kunne knytte det heile saman. Dei ønska ein tydeleg identitet som kunne fungere på ulike flater. Denne kjekke oppgåva gjekk til Rein Design.

iFørde-magasin

Då Førde Industri- og næringssamskipnad (FINS) skulle gje ut magasinet iFørde, fekk Rein Design oppdraget med å gje magasinet form og innhald.

Atriumhagen – unikt og omfattande oppdrag

Då selskapet O. Drage AS skulle i gang med Atriumhagen, eit unikt og spennande bustadprosjekt i Førde, var dei på jakt etter nokon som kunne levere salsmateriell som sto i stil med bustadane. Det fann dei i Rein Design.

Marknadsføring som fungerer

Nyleg kom Bilpleiehallen i Førde til Rein Design med ønske om å lage ein heilskapleg marknadsføringsplan som skulle bidra til vekst i 2017.

O. Drage AS er på nett

Skal ein bli skikkeleg god til noko, må ein fokusere på det. I 45 år har O. Drage AS og O. Drage Entreprenør hatt fokus på å bygge heimar og næringsbygg, noko dei er særs gode til. Men no var tida moden for å få si eiga nettside.

Sunnfjord Næringsutvikling – nytt namn, ny visuell identitet og ny nettstad

I fjor byrja Sunnfjord Næringsutvikling prosessen som munna ut i nytt namn, profil og nettstad. Samarbeidspart vart Rein Design. I januar 2017 lanserte dei si nye innpakking.

– Vi likar å leike med flinke folk

Når reiselivsbedrifta Villa Åmot fortel verda om kva dei held på, med nyttar dei fotografar, tekstforfattarar og interiørdesignarar for å sikre eit best mogleg resultat.

Proresult fornya seg – og fekk flott heimeside

Hausten 2016 skulle selskapet ProResult AS i Førde ha ny nettstad. Rein Design fekk oppdraget med å lage webdesign, tilpasse sidene og utvikle profilen deira.

Lokal skreddarsaum

Då CrediCare AS skulle ha ny nettstad, gjekk dei for skreddarsaum. Mediebruket har programert og bygd nettstaden, Rein Design står for webdesign og profilarbeidet.

Lidenskap, engasjement og kunnskap

I dag skal vi skryte av to gründerar: Steinar Sørli og Yngve Brakstad Leknes. Dei har alltid leia an satsinga si med hjarte og sikta mot stjernene – og dei har lukkast. No satsar dei frisk vidare under namnet Villa Åmot.

Bodskap med rette orda!

– Kvifor skal eg kjøpe innhaldsmarknadsføring? Eller betale for hjelp til å lage tekst? Kan eg ikkje berre hive ut to setningar og eit bilete på Facebook?

Felles verdiar gjev godt samarbeid

Då Rein Design jakta artist til opningsfesten dei arrangerte for Toyota Førde, enda det også med to konsertar med Eva Weel Skram på Åmot Operagard, som vart filma for fjernsyn av NRK Sogn og Fjordane.

Det vesle ekstra – og meir enn det

Kva er det som gjer at nokon stikk seg litt ekstra ut i bedriftsfloraen? Når det gjeld fotobutikken Alf Helgheim & Co på Skei er svaret enkelt: eksepsjonell service.

For ein opningsfest!

Om du passerte Toyota Førde sitt nye, flotte bygg laurdag kveld, merka du at noko uvanleg der inne: Blinkande lys, dundrande musikk og glade folk som feira. Vi snakkar om ei storslagen opning av det nye bygget til Toyota Førde.

Førde Torg 20 år

Då Elvetorget skulle feire Førde Torg sitt 20 åra jubileum, kontakta dei Rein Design med ønske om ulikt materiell til marknadsføringa.

Vi trivast best saman med kunden

Ingen dag er lik i Rein Design. Nokre dagar tek du kanskje produktbilete til ein ny katalog for ein kunde. Andre dagar jobbar du med profilutvikling for ei stor bedrift

– Rein Design leverte meir enn forventa

Sogn og Fjordane Teater har ein hektisk haust. Stykket ”På lokalet” går sin sigersgang, med utselde lokale både her og der. Rein Design har vore involvert i marknads- og profilarbeidet.

Ny nettside for BTO

Då Bergen Teknologioverføring (BTO) skulle ha ny nettstad vart Rein Design hyra inn av leverandøren Mediebruket til å utvikle web-designet.

Berge & Co nyopnar

Alle nybilavdelingane hos Berge & Co er no utvida, ombygde og totalrenoverte, for å tilfredsstille dei ulike merkevarene sine nyaste standardar. Rein Design har hatt oppdrag med å dekorere lokala.