Då Scandic Sunnfjord Hotel & Spa skulle lansere sitt nye utelivskonsept Larris Scene, Larris Bar og Bartine Bar trengte dei ein visuell profil som kunne knytte det heile saman. Dei ønska ein tydeleg identitet som kunne fungere på ulike flater. Denne kjekke oppgåva gjekk til Rein Design.

Då selskapet O. Drage AS skulle i gang med Atriumhagen, eit unikt og spennande bustadprosjekt i Førde, var dei på jakt etter nokon som kunne levere salsmateriell som sto i stil med bustadane. Det fann dei i Rein Design.

I fjor byrja Sunnfjord Næringsutvikling prosessen som munna ut i nytt namn, profil og nettstad. Samarbeidspart vart Rein Design. I januar 2017 lanserte dei si nye innpakking.

Hausten 2016 skulle selskapet ProResult AS i Førde ha ny nettstad. Rein Design fekk oppdraget med å lage webdesign, tilpasse sidene og utvikle profilen deira.

Då CrediCare AS skulle ha ny nettstad, gjekk dei for skreddarsaum. Mediebruket har programert og bygd nettstaden, Rein Design står for webdesign og profilarbeidet.