Rein Design har kjøpt opp Findriv

Selskapa Rein Design og Findriv har i mange år vore konkurrentar. No går dei saman i eit selskap.