Atriumhagen – unikt og omfattande oppdrag

Då selskapet O. Drage AS skulle i gang med Atriumhagen, eit unikt og spennande bustadprosjekt i Førde, var dei på jakt etter nokon som kunne levere salsmateriell som sto i stil med bustadane. Det fann dei i Rein Design.

O. Drage AS er på nett

Skal ein bli skikkeleg god til noko, må ein fokusere på det. I 45 år har O. Drage AS og O. Drage Entreprenør hatt fokus på å bygge heimar og næringsbygg, noko dei er særs gode til. Men no var tida moden for å få si eiga nettside.

Sunnfjord Næringsutvikling – nytt namn, ny visuell identitet og ny nettstad

I fjor byrja Sunnfjord Næringsutvikling prosessen som munna ut i nytt namn, profil og nettstad. Samarbeidspart vart Rein Design. I januar 2017 lanserte dei si nye innpakking.

Proresult fornya seg – og fekk flott heimeside

Hausten 2016 skulle selskapet ProResult AS i Førde ha ny nettstad. Rein Design fekk oppdraget med å lage webdesign, tilpasse sidene og utvikle profilen deira.

Lokal skreddarsaum

Då CrediCare AS skulle ha ny nettstad, gjekk dei for skreddarsaum. Mediebruket har programert og bygd nettstaden, Rein Design står for webdesign og profilarbeidet.

Ny nettside for BTO

Då Bergen Teknologioverføring (BTO) skulle ha ny nettstad vart Rein Design hyra inn av leverandøren Mediebruket til å utvikle web-designet.