Vil du leige/leike med oss?

Rein Design er eit kommunikasjon – og designbyrå lokalisert på Øyrane 3A i Førde. Vår gode samarbeidspartner Mediebruket skal fysisk flytte inn i Peak Sunnfjord. Det gode samarbeidet består, men det betyr at vi no disponerer deira gamle kontorareal frå 1.mars. Det arealet har vi lyst å fylle med nytt liv og folk vi kan leike godt saman med.

iFørde-magasin

Då Førde Industri- og næringssamskipnad (FINS) skulle gje ut magasinet iFørde, fekk Rein Design oppdraget med å gje magasinet form og innhald.

Atriumhagen – unikt og omfattande oppdrag

Då selskapet O. Drage AS skulle i gang med Atriumhagen, eit unikt og spennande bustadprosjekt i Førde, var dei på jakt etter nokon som kunne levere salsmateriell som sto i stil med bustadane. Det fann dei i Rein Design.

Marknadsføring som fungerer

Nyleg kom Bilpleiehallen i Førde til Rein Design med ønske om å lage ein heilskapleg marknadsføringsplan som skulle bidra til vekst i 2017.

– Vi likar å leike med flinke folk

Når reiselivsbedrifta Villa Åmot fortel verda om kva dei held på, med nyttar dei fotografar, tekstforfattarar og interiørdesignarar for å sikre eit best mogleg resultat.

Lokal skreddarsaum

Då CrediCare AS skulle ha ny nettstad, gjekk dei for skreddarsaum. Mediebruket har programert og bygd nettstaden, Rein Design står for webdesign og profilarbeidet.

Lidenskap, engasjement og kunnskap

I dag skal vi skryte av to gründerar: Steinar Sørli og Yngve Brakstad Leknes. Dei har alltid leia an satsinga si med hjarte og sikta mot stjernene – og dei har lukkast. No satsar dei frisk vidare under namnet Villa Åmot.

Bodskap med rette orda!

– Kvifor skal eg kjøpe innhaldsmarknadsføring? Eller betale for hjelp til å lage tekst? Kan eg ikkje berre hive ut to setningar og eit bilete på Facebook?

Felles verdiar gjev godt samarbeid

Då Rein Design jakta artist til opningsfesten dei arrangerte for Toyota Førde, enda det også med to konsertar med Eva Weel Skram på Åmot Operagard, som vart filma for fjernsyn av NRK Sogn og Fjordane.

Det vesle ekstra – og meir enn det

Kva er det som gjer at nokon stikk seg litt ekstra ut i bedriftsfloraen? Når det gjeld fotobutikken Alf Helgheim & Co på Skei er svaret enkelt: eksepsjonell service.