Oppføringer av

Reto Reinhald, kundereferanse

Reto Reinhald er ei relativt nystarta reinhaldsbedrift, som leverer tenester til både private heimar og næring. Reto Reinhald leverer både tenester i form av faste avtalar, og tek på seg enkeltoppdrag. Nedslagsfeltet deira er i HAFS, men dei tek og på seg oppdrag i nabokommunane.   Rein Design inngikk samarbeid med Reto Reinhald i oktober, […]

Kvifor er digital marknadsføring viktig i 2020?

  Alle verksemder treng ein digital strategi.  Dette gjeld same kva bransje ein jobbar i, anten ein har mål om å tene pengar, eller spreie informasjon.  Ein liten butikk med tre tilsette treng ein digital strategi, det same gjer den nye storkommunen og organisasjonar som driv veldedig arbeid. Vi treff stadig selskap som ikkje har […]

Leig din eigen digitale marknadssjef

  Marknadsføringa av bedrifta di er for viktig til å overlate til «tru og håp-marknadsføring». Rein Design tilbyr sporbar digital marknadsføring. Når du skal marknadsføre deg digitalt, er det viktig å vite at pengane dine blir brukt effektivt. Når du vel digital marknadsføring frå Rein Design, får du sporbar digital marknadsføring og rapportering, slik at […]