Marknadsføringa av bedrifta di er for viktig til å overlate til «tru og håp-marknadsføring». Rein Design tilbyr sporbar digital marknadsføring.

Når du skal marknadsføre deg digitalt, er det viktig å vite at pengane dine blir brukt effektivt.

Når du vel digital marknadsføring frå Rein Design, får du sporbar digital marknadsføring og rapportering, slik at du kan sjekke at pengane dine jobbar for deg.

Vår digitale marknadssjef Tone Løftuft har bachelor i PR og marknadskommunikasjon, med fordjuping i mediahandtering og forbrukaråtferd frå BI, og 5 års yrkeserfaring som digital marknadsførar i Bergen og Førde. Vår erfaring er din garanti for at pengane du nyttar på digital marknadsføring blir brukt riktig.

Kontakt:
Tone Løtuft
tone@reindesign.no
95 93 99 96