«Det er ikkje fysisk avstand som held folk frå kvarandre
– men mangel på god kommunikasjon.»